Петно на Роршах

Тестът на Роршах – опознай себе си

Тестът на Роршах се използва в психологията за изследване на личностните характеристики. Съставен е от цветни петна, които предизвикват свободни асоциации.

Това е тест, който може да ви помогне да отворите вратичка в съзнанието си, както и да развиете креативността си. Можете и да се справите с проблем от миналото, който да изплува на повърхността и да бъде решен.

Този текст ще ви помогне да разтълкувате видяното, като ви даде обяснението на най-често даваните отговори.

Кой е Херман Роршах?

Херман Роршах
Херман Роршах

Херман Роршах е роден през 1884г в Цюрих, Швейцария. Баща му е художник, на когото се налага да издържа семейството, работейки като учител по рисуване. Херман от малък се възхищава на цветните петна. Най-вероятно това е поради усилията на баща му и вродения му интерес към живописта. В училище дори си спечелва прякора Петното.

Животът му не е лек. Само на 12 е, когато губи майка си, и на 18, когато умира баща му.

След като завършва с отличие средното си образование, решава да учи медицина. През 1912г получава диплома за доктор по медицина и започва работа в психиатрична клиника.

През 1911г, още по време на обучението си в университета, решава да провери дали учениците, надарени с таланти, свързани с изкуството, показват по-развито въображение при интерпретирането на обикновени мастилени петна. Това изследване оказва огромно влияние върху неговата по-нататъшна кариера и развитието на психологията като цяло.

Трябва да се отбележи, че Роршах не е първият, който използва подобни петна, но новото е, че той прилага аналитичен подход при интерпретирането им.

В продължение на десет години той прави мащабно изследване и разработва системна методика, която позволява на психолозите да определят типа на личността на изследвания човек с помощта на обикновени мастилени петна.

Тъй като работи в психиатрична клиника, той има достъп до пациентите й. По този начин Херман изучава психично болни хора, както и емоционално здрави, което му позволява да създаде тест с използването на цветни петна. С негова помощ анализира психологическите характеристики на човека, неговият тип личност и решава дали е необходима корекция.

През 1921г Роршах представя пред света плодовете на своя мащабен труд, събран в книга с името „Психодиагностика“. В нея той излага теорията си за характеристиките на личността. Важна част от нея е, че във всеки човек са представени качествата интроверсия и екстраверсия. С други думи, мотивират ни вътрешни и външни фактори.

Според учения тестът, който е разработил, позволява да се определи съотношението между тези фактори и да се забележат възможни психични отклонения или, напротив, силните страни на личността.

В началото на труда му не се обръща голямо внимание, но в последствие той става изключително популярен, особено в САЩ.

За съжаление, Херман Роршах умира от перитонит през 1922г. Тогава той е едва на 37 години и не дочаква огромния успех на теста, който е разработил.

Петната на Роршах – методика

В теста на Роршах се използват 10 картончета с цветни петна. Те са с размер 18 см на 24 см.

Пет от тях са черно-бели, две са в червено и черно, и три са цветни.

Психологът сяда до респондента и малко зад него.

Лекарят показва картончетата в строго определена последователност и задава въпроса: „На какво ви прилича?“. След като пациентът е видял петната и е отговорил, психологът отново подава картончетата, пак в определена последователност.

Пациентът бива помолен да се обоснове – къде точно вижда този или онзи образ, и какво го кара да даде именно този отговор.

Картончетата могат да бъдат обръщани, накланяни, манипулирани по всякакъв начин. Всичко това е от значение.

Психологът трябва да зафиксира всичко, което обектът на изследването говори и прави, както и колко време му отнема всеки отговор. След това отговорите се анализират и се оценяват.

Ако някое петно не предизвика у човека никакви асоциации или той не може да ги опише, това може да значи, че изобразеният на картончето обект е блокиран в съзнанието, или е свързан с тема, която той не желае да обсъжда в дадения момент.

Роршах развива система за разкодиране на отговорите. Така има инструмент, с който да групира хората на: креативни и с развито въображение, тези, които се съсредоточават над детайлите, тези, които виждат нещата в тяхната цялост и хора, които адаптират отговорите си и т.н.

Някои хора „зациклят“ и дават един и същи отговор на множество картончета. Други са с необичайни и витиевати обяснения на видяното.

Роршах започва да разбира, че хората, страдащи от една и съща болест дават подобни отговори. Така използва теста за диагностициране.

Петно №1

Петно на Роршах №1
Петно на Роршах №1

Първото петно е само от черна боя. Показва се в самото начало на експеримента и отговорът на него позволява на психолога да разбере как респондентът изпълнява нови задания и как реагира при стрес.

Обикновено хората казват, че виждат прилеп, муцуна на животно или пеперуда.

Отговорът показва цялостната личност на отговарящия.

За някои прилепът е нещо неприятно, а за други – символ на възраждането и умението да се ориентираш в тъмнината.

Пеперудите могат да означават трансформация, а също способност да се променяш и справяш с трудностите.

Молецът символизира слабост и тревожност.

Ако виждате муцуна на животно, това може да означава страх пред проблеми вътре във вас. Възможно е да се чувствате като „слон в стъкларски магазин“, т.е. некомфортно.

Петно №2

Петно на Роршах №2
Петно на Роршах №2

Много често хората интерпретират червената боя в това петно като кръв. Реакцията на него показва как човек управлява чувствата си и по-специално гнева.

Респондентите най-често казват, че виждат акт на молба, двама души, човек, който се гледа в огледало, или някакво животно като куче, мечка или слон.

Ако някой вижда двама човека в петното, то това може да означава, че е обсебен от секса.

Ако виждате човек, оглеждащ се в огледало, това би могло да означава, че сте егоцентричен или, напротив, склонен към самокритика.

Кучето би могло да символизира дружбата и отдадеността.

Ако пък виждате слон, това може да значи склонност към разсъждения, добра памет и интелект. Това обаче може да значи и негативно възприемане на собственото тяло.

Мечка, забелязана в петното, може да говори за агресия, съперничество и независимост.

Петно №3

Петно на Роршах №3
Петно на Роршах №3

Възприемането на третото петно е свързано с отношението на пациента с другите в рамките на социалното взаимодействие. Най-често респондентите виждат в него двама души, човек, който се гледа в огледало, пеперуда или молец.

Ако виждате двама души, които обядват, това значи, че водите активен социален живот.

Петно, напомнящо за двама, които си мият ръцете, може да означава уязвимост, усещане за собствена нечистота или параноичен страх.

Ако респондентът е разпознал в картичката двама души, които играят някаква игра, това би могло да означава, че играе ролята на съперник при социалното си общуване.

Хората, които виждат оглеждащ се човек, е възможно да са егоцентрични, невнимателни към околните и да преценяват неправилно другите.

Петно №4

Петно на Роршах №4
Петно на Роршах №4

Специалистите го наричат „бащинско“. Направено е с помощта на черна боя. Някои части са ясни, а другите – размити.

Много хора виждат в него нещо ужасяващо и страшно – образ, който най-често е възприеман като мъжки. Реакцията на него позволява да се разбере отношението към авторитетите и особеностите на възпитанието.

Най-често петното напомня за огромно животно или неговата одрана кожа.

В първия случай това може да означава чувство за непълноценност и преклонение пред авторитетите, както и прекален страх пред хора, облечени във власт, в това число пред собствения баща.

Във втория е възможно човекът да изпитва неудобство да говори за баща си.

Петно №5

Петно на Роршах №5
Петно на Роршах №5

Асоциацията, предизвикана от него, както и от първото петно, показва истинското „аз“.

Тъй като вече е разгледал няколко петна, респондентът не се чувства напрегнат, следователно показва истинската си същност.

Най-честият отговор е прилеп, молец или пеперуда.

Петно №6

Петно на Роршах №6
Петно на Роршах №6

От някои специалисти то е наричано „сексуалното“. Картичката създава у хората асоциации, свързани с междуличностната близост.

Често те казват, че виждат кожа на животно и това може да означава нежелание за общуване и като следствие, изолираност и чувство на пустота.

Петно №7     

Петно на Роршах №7
Петно на Роршах №7

То се асоциира с женското начало. Тъй като най-честият отговор е женско лице или дете, то е наричано „майчинско“.

Ако изпитвате трудност да обясните видяното, това най-вероятно означава, че имате сложни отношения с жените.

Ако това петно ви прилича на женска глава, това символизира чувствата, асоциирани с майката на отговарящия, които се отразяват на отношенията му с жените като цяло.

В случай че петното ви напомня за детска главичка, това би могло да символизира чувства, свързани с детството и потребността да се грижите за детето, което живее във вас, или, че отношенията на пациента с майка му се нуждаят от внимание.

Ако човек вижда в петното две глави, накланящи се за целувка, това говори за желание да бъдете обичани или че се стремите да възпроизведете някогашните си близки отношения с майка си в другите си връзки, било то романтични или социални.

Петно №8

Петно на Роршах №8
Петно на Роршах №8

Това е не само първото многоцветно петно, но и особено сложно за интерпретация.

Ако при неговото показване респондентът показва дискомфорт, много вероятно е в живота си той да се справя трудно със стресови ситуации.

Най-често хората виждат в него четириного животно, пеперуда или молец.

Петно №9

Петно на Роршах №9
Петно на Роршах №9

То има неопределени очертания затова повечето хора трудно разбират на какво им прилича. Ето защо картичката помага в разбирането на това колко добре човек се справя с липсата на ясна структура и с неопределеността.

Най-често хората виждат очертанията на човек или някаква неясната форма на злото.

Ако виждате човек, то изпитваните при това чувства предават колко успешно се справяте с липсата на организация по отношение на времето и информацията.

Ако бихте определили петното като абстрактна форма на злото, то това би могло да означава, че за да се чувствате комфортно ви е нужен абсолютен ред и че лошо се справяте с безпорядъка и с неопределеността.

Петно №10

Петно на Роршах №10
Петно на Роршах №10

Много хора изпитват приятни чувства при вида на това петно, с изключение на тези, които са били озадачени от сложността на определяне на образа в предишната картичка. При вида на тази те чувстват същото. Това може да означава, че те трудно се справят с подобни, синхронни и частично съвпадащи стимули.

Най-често хората виждат рак, омар, паяк, заешка глава, змей или гъсеница.

Ракът би могъл да означава тенденция на респондента към това да се привързва твърде силно към вещи или хора, или пък показва качество като търпимост.

Ако човек вижда омар, това може да говори за неговата сила, търпимост и способност да се справя с незначителни проблеми, както и за страх да не навреди на себе си, или да бъде ощетен от друг човек.

Ако пък ви напомня за паяк, това може да символизира страх, усещане, че сте забъркан в трудна ситуация чрез лъжа или измама. Освен това паякът би могъл да означава присъствие на твърде властна жена в живота ви.

Ако виждате глава на зайче, това може да е знак за репродуктивна способност и позитивно отношение към живота.

Змей би могъл да означава чувство за опасност или усещане, че човекът е излъган, а също и страх от непознатото. Змеят не рядко се разглежда като фалически символ и се асоциира с неприемливи и дори забранени сексуални желания.

Ако пациентът вижда гъсеница, това говори за перспективи за ръст и разбиране, че хората не спират да се променят и развиват.

Спорове около теста на Роршах

Тестът на Роршах често е обвиняван в това, че е псевдонаука.

 • Критикуван е за възможен субективизъм.
 • Дълго време е бил пазен в тайна, но с навлизането на интернет 10-те петна стават достъпни за всички. Ето защо е дискредитиран сред общността на психолозите, тъй като респондентите могат да изфабрикуват отговор, който да направи така, че да бъдат сметнати за психично здрави. Именно това се случва с главния герой на „Лолита“ на Набоков.
 • Антрополози го показват на хора от изолирани общности като някакъв универсален тест на личността.
 • Даван е на нацисти, задържани в затвора, в опит да се разгадаят корените на злото в ума на масови убийци.

Клипът на Gnarles Barkley “Crazy”

За много хора, особено американците, тестът на Роршах се асоциира с ходенето на психиатър. До 1960-те е бил използван милиони пъти само в САЩ.

Ето защо не е изненадващ фактът, че създателите на клипа към песента на Gnarles Barkley “Crazy” избират именно теста на Роршах за вдъхновение.

Все пак той спомага за намиране на отговора на въпроса дали сме луди.

В него петната „оживяват“ и в тях можем да видим мечки, пещери, птици и какво ли още не.

Парейдолия

Парейдолията е психично явление, при което изменения в мозъка ни карат да видим един неясен обект, например облак, и той да ни заприлича на нещо друго – платноходка или сладолед. Тя е признак на богато въображение и на нея се базира теста, който обсъждаме.

Интересни отговори, провокирани от петната на Роршах

Виждайки петната, от които се състои тестът на Роршах, повечето хора казват, че им приличат на прилеп или кожа на животно, но някои хора имат по-необичайни идеи. Първото петно провокира отговори като: тяло, носено от два ангела; кости на таз; бик, който препуска между две скали; два лебеда, отлитащи в различни посоки.

Малцина знаят, че тестът е използван по време на Нюрнбергския процес. Гьоринг интерпретира второто петно с думите: „Двама танцуващи мъже. Фантастичен танц. Двама мъже, ето главите им, ръцете им са заедно като въртящи се дервиши. Тук са телата им и краката.“

Този отговор е интерпретиран като хиперманиакална защита, показваща биполярно разстройство, както и празнотата на личността на Гьоринг, също и емоционално прекаляване със стремежа към висок статус.

Не трябва да забравяме, че тестът на Роршах не е толкова за конкретните неща, което виждаме, а за подходът ни към възприятието.

Какво виждате вие?

Източници:

https://www.factroom.ru/obshchestvo/rorschach-test

Comments

 1. ПетърНиколов Николов says:

  Направих теста съвсем отговорно. Две попадения – видяното от мен описа части от характера и поведението ми. В останалите седем моите отговори нямаха нищо общо с който и да е било от дадените примери 🙂 Не казвам, че тестът не работи, просто в една статия няма как да се обясни всичко. Сами по себе си, ТАТ тестовете не се ползват за диагностика, а за „входна врата“ към подсъзнанието.

  1. magentaisblue says:

   Здравей, Петър.
   Съгласна съм, че диагностиката с подобни тестове е трудна и може би не съвсем надеждна, но те имат своето място в психологията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *