Фазите на луната са важни за мюсюлманите

Луна над пустинята

Носенето на бижута, в които присъства полумесец, НЕ означава принадлежност към исляма, същото се отнася и до кръста и християнството, но в далеч по-малка степен. Изображението на лунния сърп няма и сакралния смисъл на разпятието. Прочетете повече…

Красива мандала

Мандалата – Вселената, затворена в кръг

Мандалата – сложен къс красота, създаван с месеци само за да опредмети Вселената и после да бъде разрушен. Наричат ги „застинали молитви“. На санскрит думата означава „кръг“, „колело“, „въртене“. Хората, изповядващи хиндуизма и будизма вярват, Прочетете повече…